Капітальні інвестиції Тематичний розділ

Після тривалого зростання обсягів капітальних інвестицій, торік інвестиційна активність підприємств та організацій області суттєво знизилась. У 2020 році ними було здійснено 23,6 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 50,8% менше порівняно з 2019 роком, а відносно 2010 року капіталовкладення скоротились майже на чверть.

В Україні обсяги капітальних інвестицій у 2020 році відносно 2019 року скоротились на 38,2%. Серед регіонів за індексом капітальних інвестицій Львівська область посідала 22 місце. Частка області у загальнодержавному обсязі капітальних інвестицій у 2020 році становила 4,7%.


Показати таблицю
Капітальні інвестиції
2010 2015 2018 2019 2020
Капітальні інвестиції, млн.грн8830,213386,528995,531061,523641,5
Індекси капітальних інвестицій
попередній рік=100%114,5106,5101,9115,549,2
2010 рік=100%100,080,1134,4155,276,4

На кожного мешканця області в середньому припало капітальних інвестицій на 22,2% менше, ніж у середньому в Україні.


Показати таблицю
Розподіл капітальних інвестиції за видами активів
у % до підсумку
2010 2015 2019 2020
Усього100,0100,0100,0100,0
Інвестиції в матеріальні активи98,897,698,597,8
будівлі житлові17,930,117,413,4
будівлі нежитлові21,915,717,517,4
інженерні споруди31,213,318,118,9
машини, обладнання та інвентар19,625,430,232,9
транспортні засоби5,48,110,09,1
земля1,11,80,80,4
довгострокові біологічні активи рослинництва та тваринництва0,40,50,30,5
інші матеріальні активи1,32,74,25,2
Інвестиції в нематеріальні активи1,22,41,52,2
у тому числі
права на комерційні позначення, об’єкти промислової власності, авторське право та суміжні з ним права (уключаючи розважальні програми й оригінали літературних і художних творів), патенти, ліцензії, концесії тощо10,40,50,30,5
програмне забезпечення та бази даних0,80,81,01,6

Майже третину капітальних інвестицій витрачено на придбання машин, обладнання, інвентарю (32,9%), інженерні споруди (18,9%), будівлі нежитлові (17,4%), менше – у будівлі житлові (13,4%), на придбання транспортних засобів (9,1%).

Основним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких здійснено 52,1% капітальних інвестицій (у 2010 році – 47,6%).

З державного бюджету профінансовано 9,4% інвестицій, з місцевих бюджетів – 12,4%. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків та коштів інвесторів-нерезидентів, становила 6,3%.

Порівняно з 2010 роком суттєво зросла частка інвестицій, здійснених з місцевих бюджетів (у 4 рази), зменшилась – з державного бюджету (в 1,8 раза), кредитів банків та інших позик, коштів іноземних інвесторів.

Кошти населення на будівництво житла склали 16,3% від загальної суми капітальних інвестицій.


Більше третини обсягу капітальних інвестицій у 2020 році залучено у промисловість – 8,2 млрд.грн інвестицій, або 34,7%. За видами промислової діяльності найбільше інвестовано у підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (2,4 млрд.грн), з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (1,6 млрд.грн), з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (1,1 млрд.грн) та машинобудування (0,7 млрд.грн).

Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних підприємствами будівництва (16,3%), державного управління, оборони, обов’язкового соціального страхування (15,1%), оптової та роздрібної торгівлі (7,6%), транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (6,2%), а також підприємств, що здійснюють операції з нерухомим майном (4,0%).

Упродовж десятиріччя в структурі капітальних інвестицій суттєво зросла частка державного управління, оборони, обов’язкового соціального страхування (у 3,0 раза), промисловості (в 1,5 раза), скоротилась – у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (у 11,4 раза), транспорту (у 1,8 раза), а також у будівництві та торгівлі.


Показати таблицю
Розподіл капітальних інвестицій за видами економічної діяльності,
у % до підсумку
2010 2015 2019 2020
Усього100,0100,0100,0100,0
Сільське, лісове та рибне господарство3,35,25,34,3
Промисловість22,427,331,634,7
Будівництво23,428,019,016,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів9,77,26,27,6
Транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність11,16,17,36,2
Тимчасове розміщування й організація харчування0,81,60,70,8
Інформація та телекомунікації1,21,11,00,8
Фінансова та страхова діяльність1,41,31,21,7
Операції з нерухомим майном3,86,35,24,0
Професійна, наукова та технічна діяльність12,51,91,31,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування0,54,23,91,9
Державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування5,07,114,015,1
Освіта1,20,81,11,3
Охорона здоров`я та надання соціальної допомоги3,31,11,03,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок0,30,50,80,7
Надання інших видів послуг0,10,30,30,4

У будівництво житла вкладено 3,2 млрд.грн, що на 35,0% менше відносно 2019 року. Частка капітальних інвестицій у жилові будівлі склала 13,4% у загальному обсязі капітальних інвестицій.